Pracownie do wglądu

Anna Stankiewicz, absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Fotograf.

W latach 1998–2001 współtworzyła galerię i klub studentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie „Klub pod Ręką”. Organizowała szereg wystaw i projektów artystycznych.

W latach 2002–2008 mieszkała i pracowała we Florencji, gdzie była asystentem w studio fotograficznym Arrigo Coppitz’a specjalizującym się w reprodukcji dzieł sztuki.

Od roku 2009 Kierownik Pracowni Fotograficznej na Zamku Królewskim na Wawelu.

W roku 2016 zainicjowała projekt fotograficzny „Pracownie do wglądu” poświęcony pracowniom artystów.

W latach 2015–2017 realizowała cykl fotograficzny „Stopklatka”.

Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydenta Miasta Krakowa.

Agnieszka Jankowska-Marzec, absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2007 roku uzyskała tytuł doktora w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ. Od roku 1994 pracowniczka Międzywydziałowej Katedry Historii i Teorii Sztuki ASP oraz od 2008 roku wykładowca Podyplomowych Studiów Rynek Sztuki i Antyków w krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. W latach 1996–2000 współpracowniczka (jako kuratorka i organizatorka wystaw) Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. Publikowała w wielu czasopismach, katalogach wystaw i monografiach książkowych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim na sztuce XX wieku i sztuce współczesnej, a zwłaszcza na twórczości artystów związanych z krakowską ASP. Zajmują ją szczególnie kwestie pamięci, dziedzictwa kulturowego i tworzenia kolekcji.

Autorka książki Między etnografią a sztuką. Mitologizacja Hucułów i Huculszczyzny w kulturze polskiej XIX i XX wieku, Kraków 2013, za którą otrzymała nagrodę w kategorii dzieła krajowe: XXI edycji Nagród Przeglądu Wschodniego 2013. Niezależna kuratorka i organizatorka wystaw, realizowała swoje projekty m.in. w Instytucie Polskim w Budapeszcie, MeetFactory w Pradze, Art Agendzie Novej, galerii Widna, Otwartej Pracowni w Krakowie czy BWA w Tarnowie.

Trzykrotna stypendystka Fundacji Lanckorońskich z Brzezia (2001 w Wiedniu, 2005 i 2016 w Londynie). Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki i sekcji polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA), w latach 2015–2017 członek zarządu AICA.

Martyna Nowicka, historyczka i krytyczka sztuki, kuratorka. Absolwentka teatrologii i historii sztuki w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, oraz programu CuratorLab na uczelni Konstfack w Sztokholmie; studiowała w Berlinie na Humboldt Universität. Laureatka nagrody im. prof. Mariana Sokołowskiego na najlepszą pracę magisterską z historii sztuki. Jest doktorantką Instytutu Historii Sztuki UJ oraz pracuje przy organizacji Krakowskiego Salonu Sztuki. Współpracowała z Miesiącem Fotografii w Krakowie, koordynowała program rezydencyjny w ramach projektu „Place Called Space”. Publikowała między innymi w „Gazecie Wyborczej”, „Magazynie Szum”, „Tygodniku Powszechnym” i kwartalniku „Ha!art”. Od 2017 roku razem z Leoną Jacewską i Arkadiuszem Półtorakiem współprowadzi w Krakowie efemeryczną instytucję kultury Elementarz dla mieszkańców miast.

Skip to content